Over Mediawijzer.net

Mediawijzer.net organiseert voor de zesde keer de Media Ukkie Dagen. Mediawijzer.net is het Nederlands netwerk mediawijsheid dat in 2008 is opgericht op initiatief van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Mediawijzer.net heeft tot doel om de mediawijsheid van kinderen van 0 tot 18 jaar te bevorderen. Tijdens de Media Ukkie Dagen ligt de focus op jonge kinderen van 0 t/m 6 jaar, hun ouders en (professionele) opvoeders. Met de campagne wil Mediawijzer.net hen bewust maken van de vele kennis die er al is op het gebied van mediaopvoeding. Zij wil concrete handvatten bieden om hier thuis mee aan de slag te gaan.

Zoals elk jaar spelen de netwerkpartners van het Mediawijzer.net een belangrijke rol in de campagne door het organiseren van activiteiten en door het gezamenlijk uitdragen van de campagneboodschap.

Bij het netwerk van Mediawijzer.net zijn meer dan 1100 organisaties, bedrijven en instellingen op gebied van mediawijsheid aangesloten. Deze netwerkpartners zijn werkzaam in de media, bieden voorlichting, lesmateriaal, workshops, handboeken, projecten of doen onderzoek naar mediawijsheid thema’s.

Mediawijzer.net wordt aangestuurd door vijf toonaangevende organisaties op het gebied van mediawijsheid: ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, Kennisnet, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, NPO en de Koninklijke Bibliotheek.