Hoe doe ik mee als professional?


Toolkit voor professionals

Zoals elk jaar spelen de netwerkpartners van Mediawijzer.net een belangrijke rol in de campagne door het organiseren van activiteiten en het gezamenlijk uitdragen van de campagneboodschap. Om bibliotheken, kinderopvang, mediacoaches en andere (media) professionals te ondersteunen in het uitdragen van de campagneboodschap heeft Mediawijzer.net een toolkit ontwikkeld waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:
1. Kernboodschap
2. Activiteiten van Mediawijzer.net
3. Thema om zelf mee aan de slag te gaan
4. Inspiratie om zelf activiteiten te organiseren tijdens de Media Ukkie Dagen 2017
5. Hulpmiddelen voor communicatie
6. Campagnemateriaal

Download toolkit

Campagnemateriaal

Mediawijzer.net stelt verschillende materialen beschikbaar ter ondersteuning van de Media Ukkie Dagen campagne.


Download campagnemateriaal

Webinar voor (opvoed)professionals:
4 april van 11:00 – 12:00 uur

In de speciale webinar wordt de MediaDiamant toegelicht voor gebruik met jonge kinderen (0 t/m 6 jaar). Krista Okma, pedagoog, auteur en mede-ontwikkelaar van het model, licht de ins en outs toe.


Meer informatie en aanmelden

Activiteiten in de buurt

Doet jouw organisatie mee met de Media Ukkie Dagen? Meld je activiteit aan op de landelijke kaart. Tip: deel je activiteit via de Twitter-button.


Aanmelden activiteit

Onderzoek: Iene Miene Media

Jaarlijks onderzoek naar mediagebruik binnen gezinnen met kleine kinderen, in de leeftijd van 1 t/m 7 jaar.
Bij de start van de campagne op 31 maart maakt Mediawijzer.net nieuwe resultaten bekend.


Meer over Iene Miene Media

Pers

Voor persvragen kunt u contact opnemen met Danielle Tamis en/of Natascha Derogee namens Mediawijzer.net.

E-mailadres: mediawijzer@hvdm.nl
Telefoonnummer: 070-354 9000

Meer voor pers

Meer lezen over mediaopvoeding

Toolbox Mediaopvoeding: Media? Gewoon opvoeden!

Nederlands Jeugdinstituut

Een toolbox met betrouwbare informatie en adviezen om ouders te kunnen begeleiden. De nadruk ligt daarbij op mediagebruik van kinderen van 0 t/m 18 jaar, de kansen die media bieden en het kiezen van geschikte inhoud. De Toolbox biedt factsheets, tips en adviezen, gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis, opgedeeld in leeftijdsgroepen. De toolbox is gratis te downloaden.


Meer informatie en download

Toolbox Visie op digitale media

Digidreumes
voor kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen

Ontwikkel stapsgewijs aan de hand van deskundig advies en tips een goed onderbouwde pedagogische visie. De toolbox helpt digitale media op te nemen in het dagelijkse ritme van peuters en kleuters.


Meer informatie en download

Communicatietoolkit mediaopvoeding Cubiss

Cubiss

Cubiss biedt op hun pagina over mediaopvoeding directie, managers van kinderopvangorganisaties en pedagogische medewerkers inspiratiedocumenten, interviews en een communicatietoolkit rondom mediaopvoeding.


Meer informatie

Mediaopvoeding: start het gesprek!

Stichting Opvoeden.nl

Wil je ouders en opvoeders laten nadenken over de rol van media in hun gezin en hun mediaopvoeding? Stichting opvoeden.nl heeft stellingen, weetjes en vragen opgesteld om met ouders op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan over mediaopvoeding.


Meer informatie