Toolkit & campagnemateriaal

Om ouders handvatten te bieden bij de mediaopvoeding van hun jonge kind, organiseerde Mediawijzer.net in 2018 voor de zevende keer de Media Ukkie Dagen. Daarbij was de campagne het moment voor (netwerk)partners binnen het domein van mediaopvoeding om het thema bij de doelgroep onder de aandacht te brengen.

Deze toolkit is ontwikkeld om (netwerk)partners zoals mediacoaches, medewerkers van CJG’s, kinderdagverblijven, leraren van groep 1 en 2 en bibliotheken te informeren en te ondersteunen bij het ontwikkelen van activiteiten om ouders te helpen bij de mediaopvoeding van hun dreumesen, peuters en kleuters.

Doet jouw organisatie mee aan de Media Ukkie Dagen? Zet je activiteit op de kaart.