Toolkit

Om ouders handvatten te bieden bij de mediaopvoeding van hun jonge kind, organiseert Mediawijzer.net voor de zevende keer de Media Ukkie Dagen. Daarbij zijn de Media Ukkie Dagen het moment voor (netwerk)partners binnen het domein van mediaopvoeding om het thema bij de doelgroep onder de aandacht te brengen.

Deze toolkit is ontwikkeld om (netwerk)partners zoals mediacoaches, medewerkers van CJG’s, kinderdagverblijven, leraren van groep 1 en 2 en bibliotheken te informeren en te ondersteunen bij het ontwikkelen van activiteiten om ouders te helpen bij de mediaopvoeding van hun dreumesen, peuters en kleuters.

De allerkleinsten weten hun weg in de ‘digitale wereld’ razendsnel te vinden. Peuters en kleuters swipen zo naar hun favoriete filmpjes en apps. Maar, mediavaardig maakt nog niet mediawijs. Dit jaar staan de Media Ukkie Dagen 2018 in het teken van mediawijsheid van jonge kinderen. Want, hoe doe je dat, je kinderen mediawijs gedrag aanleren? En wat kun je jouw peuter en kleuter nu al leren over het omgaan met media? Het thema van de Media Ukkie Dagen 2018 is dan ook ‘Dreumesen, peuters en kleuters mediawijs?’.

Hoe kun je als ouder je kind niet alleen op het gebied van voeding en beweging, maar ook op het gebied van media een goede start meegeven?

Start van de campagne: Bekendmaking onderzoek Iene Miene Media
Voor het zevende opeenvolgende jaar maakt Mediawijzer.net bij de start van de Media Ukkie Dagen de resultaten bekend uit het onderzoek Iene Miene Media, onderzoek naar mediagebruik door jonge kinderen. Dit jaar leggen we de nadruk op het aanleren van mediawijs gedrag passend bij de ontwikkeling van kinderen in verschillende leeftijdsgroepen: baby’s en dreumesen (0-2 jaar), peuters (2-4 jaar) en kleuters (4-6 jaar). Er is speciale aandacht voor vragen die bij ouders leven over de mediawijsheid van hun jonge kinderen.

Gehele week: PR-benadering journalisten, bloggers en influencers die zich richten op opvoeding van jonge kinderen
Om ouders van jonge kinderen bewust te maken dat zij ook nu al iets kunnen doen aan het mediawijs maken van hun jonge kind, werkt Mediawijzer.net samen met journalisten, bloggers en influencers. De journalisten, bloggers en influencers besteden tijdens de Media Ukkie Dagen volop aandacht aan de onderzoekscijfers op basis van het Iene Miene Media-onderzoek en verwijzen ouders door naar de MediaDiamant met leeftijdsgerichte tips over het mediawijs maken van dreumesen, peuters en kleuters. Tot slot bekijken zij op welke manier ouders hun kinderen mediawijsheid kunnen meegeven, voordat zij op hun vierde naar school gaan.

Gehele week: Lokale activiteiten door netwerkpartners Mediawijzer.net
Zoals elk jaar spelen de netwerkpartners van Mediawijzer.net, zoals mediacoaches, CJG’s, kinderdagverblijven en bibliotheken een belangrijke rol in de campagne door het organiseren van activiteiten en het gezamenlijk uitdragen van de campagneboodschap. Mediawijzer.net roept alle netwerkpartners en mediawijsheid / mediaopvoeding professionals op in te haken op de Media Ukkie Dagen om zoveel mogelijk ouders van jonge kinderen te ondersteunen bij vraagstukken rondom mediawijs gedrag en deze activiteiten aan te melden op de website www.mediaukkies.nl/activiteiten. Hieronder tref je ter inspiratie een aantal mogelijke activiteiten aan die partners zelf kunt opzetten.

Wat kun je als professional doen tijdens de Media Ukkie Dagen 2018?

 1. Informeer ouders en opvoeders via verschillende kanalen over de Media Ukkie Dagen en het thema, en over je eigen expertise en aanbod. Bijvoorbeeld via een bericht op je website, nieuwsbrief en sociale media zoals Twitter en Facebook.
 2. Organiseer tijdens de Media Ukkie Dagen een activiteit gericht op ouders/opvoeders en het jonge kind in lijn met het thema ‘Dreumesen, peuters en kleuters mediawijs?’. Zet jezelf op de kaart en meld de activiteit aan op de website: www.mediaukkies.nl/activiteiten/
 3. Ga aan de slag met je eigen professionalisering op het gebied van mediawijs gedrag voor peuters en kleuters. Organiseer iets voor collega’s en jezelf ter verbreding van je kennis over mediaopvoeding en jonge kinderen. Gebruik hiervoor De MediaDiamant: Wegwijs in mediaopvoeding’ dat Mediawijzer.net in 2017 heeft geïntroduceerd of gebruik de Toolbox Mediaopvoeding van het NJI.

Inspiratie om activiteiten op te zetten

 • Informatief café: de leukste en leerzaamste apps voor ukkies op mediasmarties en Cinekid AppLab.
 • ‘Speelkwartier’ bij de bibliotheek. Om ouders kennis te laten maken met verschillende apps, kunnen de bibliotheken ‘speelkwartieren’ organiseren waarbij kinderen samen met hun ouders de nieuwste apps kunnen ontdekken. Online spreekuur door externe experts om verder te praten over één of meerdere onderwerpen uit het onderzoek.
 • Organiseer een workshop ‘Dreumesen, peuters en kleuters mediawijs?: tips en tricks om je ukkie de digitale wereld stapsgewijs te laten ontdekken’.
 • Organiseer een (digitale) ouderavond met behulp van bijvoorbeeld Kind&Media, Sardes, Bureau Jeugd en Media of een mediacoach bij jou in de buurt. Verschillende netwerkpartners kunnen hierbij helpen. Kijk op www.mediawijsheid.nl/mediaopvoeding/.
 • Organiseer een interactieve bijeenkomst over media en het jonge kind. Bekijk www.cubiss.nl/mediaopvoeding voor inspiratie. 
 • Facebook vragenuur: ‘Dreumesen, peuters en kleuters mediawijs? Vraag het de mediacoach’.
 • Bibliotheken: een baby- en peutercafé, voorlezen en spelen met media, een dreumesuurtje voor ouders en hun dreumes over een mediawijs onderwerp, app café, workshops over jonge kinderen en media.

Doet jouw organisatie mee aan de Media Ukkie Dagen? Zet je activiteit op de kaart: www.mediaukkies.nl/activiteiten/

 • Meld jouw activiteit voor de Media Ukkie Dagen aan op: www.mediaukkies.nl/activiteiten/
 • Gebruik in je communicatie #MUD18
 • Gebruik in tweets @MediaUkkies, zodat Mediawijzer.net je tweet makkelijk kan retweeten voor extra zichtbaarheid
 • Volg de kanalen van Mediawijzer.net, zodat je onze content kunt delen of als inspiratie kunt gebruiken voor eigen content.
 • Kijk voor een overzicht op www.mediawijzer.net/pers/
 • Maak gebruik van de kernboodschap in communicatie, het format voor een nieuws/persbericht (zie hieronder) en campagnemateriaal (volgt medio januari) en het logo van de Media Ukkie Dagen. De website mediaukkies.nl wordt in januari aangepast naar de campagne van 2018.

Downloads

Doet jouw organisatie mee aan de Media Ukkie Dagen? Zet je activiteit op de kaart.