Kijk het webinar terug

Zo zet je de MediaDiamant in als professional

Op 23 maart lanceerde Mediawijzer.net de MediaDiamant, een handige wegwijzer voor ouders om kinderen van 0-18 jaar mediawijs te laten opgroeien. Bij de start van de Media Ukkie Dagen kwamen daar specifieke tips voor het gebruik bij kinderen van 0 tot 6 jaar bij. Om professionals inzicht te geven in het gebruik van de MediaDiamant in de praktijk organiseerde Mediawijzer.net op 4 april een live webinar. Sipke Jan Bousema (producer en presentator) sprak met Krista Okma (opvoeddeskundige), Evelyn Verburgh (mediacoach) en Linda van Aken (moeder en blogger) over het model, met de focus op het gebruik bij kinderen van 0 tot 6 jaar. Het webinar gemist of ging het iets te snel? Bekijk op deze pagina een samenvatting van het webinar. Of kijk hier de hele uitzending terug.

Vragen die tijdens het webinar niet zijn behandeld, zijn beantwoord door Krista Okma en terug te lezen onder de video.


Samenvatting webinar

Je kijkt naar een samenvatting van de webinar: Zo zet je de MediaDiamant in als professional. Bekijk hier de hele uitzending.

Vragen van kijkers

Het is belangrijk om ouders tijdig en via de juiste kanalen te bereiken, denk aan de groeigids en het consultatiebureau, informatievoorziening via de voorschool, peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf. Ook belangrijk hen te verwijzen naar alle kennisbronnen die beschikbaar zijn, zoals mediaopvoeding.nl en opvoeden.nl, maar ook naar tips over waar je leuke en goede content kunt vinden zoals mediasmarties, kind & media, etc.

Een belangrijke inhoudelijke boodschap om aan ouders mee te geven is dat kinderen hun ouders nog hard nodig hebben om betekenis te geven aan wat ze op een scherm te zien krijgen, om de content die ze zien de goede kant uit te sturen, en ervoor te zorgen dat het veilig is bijvoorbeeld met het instellen van filters. Net als bij ‘gewoon opvoeden’ laat je je kind ook hier niet zomaar los. Het gaat om meekijken, goede afspraken maken, uitleg geven en je kind pas stapsgewijs loslaten op het moment dat je kind mediawijs genoeg is.

Bij alle tips in de MediaDiamant staan handige tips over goede websites, apps en anderzijds die ouders kunnen helpen bij het in de praktijk brengen van een tip. Ook voor het instellen van filters en parental controls staan goede voorbeelden genoemd van apps, software en kinderbrowsers. Zie: www.mediawijsheid.nl/mediadiamant.
Klopt, media horen en tegenwoordig helemaal bij en zijn nauwelijks nog weg te denken. Vandaar ook het grote belang om ouders vanaf de geboorte te ondersteunen bij de mediaopvoeding van hun kind. We helpen ouders om ervoor te zorgen dat ze samen met hun kind plezier kunnen beleven aan media, dat het veilig is, en om te kunnen genieten van de leuke en goede inhoud die er te vinden is. Wel is het belangrijk dat ouders ervoor zorgen dat media niet dé hoofdactiviteit van hun kind is en het mediagebruik in balans blijft.
Veel apps en games zijn zo opgezet dat het voor kinderen heel moeilijk kan zijn om te stoppen. Kinderen worden beloond met punten of het volgende level. Dit is een fijn gevoel – je hersenen maken op dat moment een shotje dopamine aan – en smaakt naar meer. Bovendien vliegt de tijd op een scherm vaak voorbij. Dit herkennen wij als volwassenen ook: voor je het weet zit je alweer een uur op sociale media. Het is daarom ook heel belangrijk dat ouders hun kind hierop bijsturen en dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over hoe lang je kind mag spelen – om de tijd in de gaten te houden kunnen ouders een timer zetten – en de momenten waarop media aan en uit staan. En om hierbij als ouder zelf het goede voorbeeld te geven.

Of een kind uiteindelijk verslaafd raakt, kan van veel factoren afhankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het karakter van een kind, het voorbeeldgedrag van ouders, maar ook ingrijpende levensgebeurtenissen. Oorzaak en gevolg zijn hierbij – ook volgens onderzoek – lastig uit elkaar te halen. Het allerbeste is het natuurlijk om een verslaving te voorkomen, met de tips uit de MediaDiamant.

Je kunt nooit helemaal voorkomen dat je kind ongeschikte content te zien krijgt – en wanneer je kind ergens anders op een scherm gaat geldt dit nog meer. Naast het instellen van filters is het daarom belangrijk om met je kind gesprekjes te hebben over media en aan je kind te laten weten dat hij of zij altijd jou om advies kan vragen. Bijvoorbeeld wanneer je kind – thuis of bij anderen – op een scherm iets naars of geks heeft gezien.

Het helpt ook als ouders met andere ouders het gesprek aangaan over hoe zij dat thuis doen, elkaar tips geven over het instellen van filters, de afspraken die er thuis zijn gemaakt en hoe ze hierover met hun kind praten.

Hoe jonger een kind, hoe minder hij of zij leert van een scherm. Tot drie jaar weten we dat bezig zijn met een scherm niet per se schadelijk is voor kinderen, maar ook nog niet leerzaam. Pas vanaf drie jaar kunnen kinderen op een tablet bijvoorbeeld educatieve apps spelen, die helpen bij het leren van vaardigheden.
Wel biedt het kijken van een filmpje of spelen met een app ook voor jonge kinderen een vorm van ontspanning. Daar is niks mis mee, zolang kinderen nog genoeg tijd overhouden om te leren van dingen in het ‘echte leven’.

En soms kun je online en offline ook op een leuke manier met elkaar combineren. Bijvoorbeeld wanneer kinderen buiten met de tablet foto’s maken van dingen die met een jaargetijde te maken hebben of een filmpje kijken waarin uitgelegd wordt hoe je iets moet maken of bouwen. Zo levert het bezig zijn met een scherm iets meer op. Hoewel het af en toe ook heel fijn kan zijn om alleen te ‘consumeren’ en bijvoorbeeld een leuk filmpje te kijken.

Het is al fantastisch dat u als oma dit webinar heeft gevonden en hiernaar kijkt. Verstand van iets krijgen begint met de bewustwording dat er vast meer kennis over is dan u op dit moment in huis heeft en hier vervolgens naar op zoek te gaan. De eerste twee stappen zijn nu dus al gezet. Er zijn online allerlei goede websites te vinden met informatie, zoals mediaopvoeding.nl. Om eens te horen hoe andere ouders en grootouders dit doen, is er het online forum ouders.nl. Het helpt ook om advies in te winnen bij de ouders van uw kleinkinderen: hoe doen zij dit en welke tips en adviezen geven zij? En er zijn vast ook andere opa’s en oma’s in uw omgeving die u eens om raad kunt vragen.
Veel ouders willen het liefst strikte richtlijnen die aangeven hoeveel minuten kinderen op een scherm mogen per leeftijd. Het lastige is dat dit soort strikte richtlijnen niet zo eenvoudig te geven zijn. Inderdaad: ieder gezin, ieder kind en iedere situatie is anders. Het ene kind stopt uit zichzelf met een scherm, het andere kind wordt er letterlijk door opgeslokt en heeft duidelijke grenzen nodig. Bovendien zijn schermen overal: thuis in de woonkamer, maar soms ook in de wachtkamer bij de dokter, op het kinderdagverblijf of op school.
Wij geven daarom een algemener advies, namelijk dat het belangrijk is dat mediagebruik in balans blijft en dat het niet het enige is waar je kind op een dag mee bezig is. Vaak voel je als ouder echt wel aan wanneer het teveel wordt, of zie je dit aan je kind: zodra je kind wat ongeïnteresseerd en onderuit gezakt op de bank naar de tablet staart weet je dat het genoeg is geweest. Voor ouders die het toch lastig vinden om te bepalen hoeveel genoeg is, geven we in de MediaDiamant een overzicht van Mijn Kind Online waarin een algemene richtlijn staat van schermtijd per leeftijd.

Tot slot: een nadeel van te veel bezig zijn met de hoeveelheid tijd die kinderen op een scherm zitten, is dat ouders minder gericht kunnen zijn op wát hun kind eigenlijk op een scherm doet. Terwijl dit laatste heel belangrijk is.